Tiêu đề : Trên bước đường trở thành nhà lãnh đạo = on becoming a leader

Tác giả : Bennis, Warren

Nhà xuất bản :

Tóm tắt :

Ldr

00747nam a2200181 p 4500

001

TVDGS150005761

082

$a650.1 $214

100

$aBennis, Warren

245

$aTrên bước đường trở thành nhà lãnh đạo = on becoming a leader : $bquyển sách của những nhà lãnh đạo hôm nay và mai sau / $cWarren Bennis

653

$aNhà lãnh đạo

856

$fOn_becoming_a_leader_Tren_buoc_duong_tro_thanh_nha_lanh_dao.pdf

900

1

907

/2019/11/20191102094523061/20191102094539558.jpg

911

Admin import

925

G

926

0

927

TLDT