Tiêu đề : Kỹ thuật đàm phán thương mại quốc tế

Tác giả : Nguyễn, Xuân Thơm

Nhà xuất bản :

Tóm tắt :

Ldr

00698nam a2200205 p 4500

001

TVDGS150005592

082

$a658.4 $214

100

$aNguyễn, Xuân Thơm, $echủ biên

245

$aKỹ thuật đàm phán thương mại quốc tế / $cNguyễn Xuân Thơm chủ biên ; Nguyễn Văn Hồng

653

$aĐàm phán

653

$aThương mại quốc tế

700

$aNguyễn, Văn Hồng

856

$fKy_thuat_dam_phan_thuong_mai.prc

900

1

907

/2019/11/20191104120333742/20191104120410840.jpg

911

Admin import

925

G

926

0

927

TLDT