Tiêu đề : Đổi mới thiết kế bài giảng địa lí 10

Tác giả : Phạm Thị Sen

Nhà xuất bản : Giáo dục

Tóm tắt :

Ldr

00182nam a2200121 p 4500

001

GSL190348722

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a910

090

$bĐ452M

100

$aPhạm Thị Sen

245

$aĐổi mới thiết kế bài giảng địa lí 10

260

$aH.$bGiáo dục$c2006

300

$a256tr.;

852

$aTDN$bNV$j250012258

900

1

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH