Tiêu đề : Gái trinh/ Tranh Tử

Tác giả : Tranh Tử

Nhà xuất bản : Trẻ

Tóm tắt :

Ldr

00182nam a2200121 p 4500

001

GSL190343394

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a895

090

$bG103TR

100

$aTranh Tử

245

$aGái trinh/ Tranh Tử

260

$aTP.HCM$bTrẻ$c2009

300

$a247tr.;

852

$aTDN$bTK$j250003133

852

$aTDN$bTK$j250003154

900

1

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH