Tiêu đề : Cao lương Đỏ và những truyện khác/ Mạc Ngôn

Tác giả : Mạc Ngôn

Nhà xuất bản : Văn Học

Tóm tắt :

Ldr

00182nam a2200121 p 4500

001

GSL190343268

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a895

090

$bC108L

100

$aMạc Ngôn

245

$aCao lương Đỏ và những truyện khác/ Mạc Ngôn

260

$aH.$bVăn Học$c2004

300

$a307tr.;

852

$aTDN$bTK$j250002965

852

$aTDN$bTK$j250002966

900

1

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH