Tiêu đề : Cao lương Đỏ và những truyện khác/ Mạc Ngôn

Tác giả : Mạc Ngôn

Nhà xuất bản : Văn Học

Tóm tắt :

Ldr

00025nam a2200024 a 4500

001

GSL190343268

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a895

090

$bC108L

100

$aMạc Ngôn

245

$aCao lương Đỏ và những truyện khác/ Mạc Ngôn

260

$aH :$bVăn Học,$c2004

300

$a307tr.

852

$aTDN$bTK$j250002965

852

$aTDN$bTK$j250002966

900

1

907

/ImageCover/2020/9/25/nhatbook_Cao_luong_do_va_nhung_truyen_khac_Nhieu_tac_gia_2004.jpg

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH