Tiêu đề : Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 90 năm dưới lá cờ vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam

Tác giả :

Nhà xuất bản :

Tóm tắt :

Ldr

00394nam a2200157 p 4500

001

TDN240368512

040

$aTDN

041

$avie

082

$a350

110

$aThành ủy- Hôi đồng nhân dân- Ủy ban nhân dân- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

245

$aĐảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 90 năm dưới lá cờ vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam

260

$aTổng hợp

300

$a994tr.

852

$aTDN$bTK$jTK-2024 5466

900

1

911

Thư viện TĐN

925

G

926

0

927

SH