Tiêu đề : Đánh thức tài năng toán học= Unleash the Maths Olympian in you

Tác giả : Terry Chew; Nguyễn Thành Khang d.

Nhà xuất bản :

Tóm tắt :

Ldr

00338nam a2200169 p 4500

001

TDN220368501

040

$aTDN

041

$avie

082

$a510

090

$aĐ107TH

100

$aTerry Chew; Nguyễn Thành Khang d.

245

$aĐánh thức tài năng toán học= Unleash the Maths Olympian in you

260

$aH.

300

$a495tr.; 21cm

852

$aTDN$bNV$jNV-2022 3535

900

1

911

Thư viện TĐN

925

G

926

0

927

SH