Tiêu đề : Đắc nhân tâm

Tác giả : Dale Carnegie

Nhà xuất bản :

Tóm tắt :

Ldr

00272nam a2200169 p 4500

001

TDN220368499

040

$aTDN

041

$avie

082

$a300

090

$aĐ113NH

100

$aDale Carnegie

245

$aĐắc nhân tâm

260

$aTp.HCM

300

$a319tr.; 21cm

852

$aTDN$bTK$jTK-2022 5453

900

1

911

Thư viện TĐN

925

G

926

0

927

SH