Tiêu đề : Smart World 9: Student's Book

Tác giả : Grant Trew, Kerry Murphy; Đặng Đỗ Thiên Thanh, Nguyễn Thị Ngọc Quyên

Nhà xuất bản :

Tóm tắt :

Ldr

00375nam a2200181 p 4500

001

TDN200368485

041

$geng

082

$a400

090

$bSM100R

100

$aGrant Trew, Kerry Murphy; Đặng Đỗ Thiên Thanh, Nguyễn Thị Ngọc Quyên

245

$aSmart World 9: Student's Book

250

$a2020

260

$aTp.HCM

300

$a ;$c29cm

300

$a117tr.

852

$aTDN$bTA$jTA-2020 962

900

1

907

/ImageCover/2020/11/13/download_8_.jpg

911

Thư viện TĐN

925

G

926

0

927

SH