Tiêu đề : Smart World 7: Student's Book

Tác giả : Grant Trew, Kerry Murphy; Đặng Đỗ Thiên Thanh, Nguyễn Thị Ngọc Quyên

Nhà xuất bản :

Tóm tắt :

Ldr

00374nam a2200181 p 4500

001

TDN200368479

041

$geng

082

$a400

090

$bSM100RT

100

$aGrant Trew, Kerry Murphy; Đặng Đỗ Thiên Thanh, Nguyễn Thị Ngọc Quyên

245

$aSmart World 7: Student's Book

250

$a2019

260

$aTp.HCM

300

$a ;$c28cm

300

$a120tr.

852

$aTDN$bTA$jTA-2020 956

900

1

907

/ImageCover/2020/11/13/images_2_.jpg

911

Thư viện TĐN

925

G

926

0

927

SH