Tiêu đề : Việt Bắc tác phẩm và dư luận/ Tố Hữu

Tác giả : Tố Hữu

Nhà xuất bản : Văn học

Tóm tắt :

Ldr

00182nam a2200121 p 4500

001

GSL190341976

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a809

090

$bV308B

100

$aTố Hữu

245

$aViệt Bắc tác phẩm và dư luận/ Tố Hữu

260

$aH.$bVăn học$c2002

300

$a430tr.;

852

$aTDN$bTK$j250006389

900

1

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH