Nguyên lý 80/20

Tác giả: Koch, Richard

Từ khóa:Năng suất lao động,Thành công trong kinh doanh,Quản lý thời gian

DDC:650.1

0

Đánh giá của bạn

Bình luận