Kotler bàn về tiếp thị : Làm thế nào để tạo lập, giành đươc, và thống lĩnh thị trường = Kotler on Marketing : How to Create, Win, and Dominate Markets

Tác giả: Kotler, Philip

Từ khóa:

DDC:658.8

0

Đánh giá của bạn

Bình luận