Buổi sinh hoạt tìm hiểu về Thư viện tiên tiến, hiện đại
Sáng thứ hai ngày 14/10/2019, trong buổi sinh hoạt dưới cờ, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đã tổ chức một hoạt động rất ý nghĩa, đó là tìm hiểu về Thư viện tiên tiến, hiện đại của nhà trường.
Sáng thứ hai ngày 14/10/2019, trong buổi sinh hoạt dưới cờ, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đã tổ chức một hoạt động rất ý nghĩa, đó là tìm hiểu về Thư viện tiên tiến, hiện đại của nhà trường.