Tập huấn E-Learning ngày 29/10/2019
Nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới trong cách dạy học để phù hợp với Thư viện tiên tiến, hiện đại của nhà trường từ năm học 2019 – 2020, vào sáng thứ 3 ngày 29/10/2019, Thầy Trần Ngọc Anh, Uỷ viên Ban Chấp hành Chi đoàn Giáo viên, Trưởng bộ phận Học liệu E-Learning tập huấn phần mềm soạn giảng Active Presenter cho tổ Toán. Các thầy cô tham gia rất nhiệt tình và vui vẻ.
Nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới trong cách dạy học để phù hợp với Thư viện tiên tiến, hiện đại của nhà trường từ năm học 2019 – 2020, vào sáng thứ 3 ngày 29/10/2019, Thầy Trần Ngọc Anh, Uỷ viên Ban Chấp hành Chi đoàn Giáo viên, Trưởng bộ phận Học liệu E-Learning tập huấn phần mềm soạn giảng Active Presenter cho tổ Toán. Các thầy cô tham gia rất nhiệt tình và vui vẻ.