Tiêu đề : Đương đầu với AIDS: Những ưu tiên của chính phủ trong một dịch bệnh toàn cầu

Tác giả :

Nhà xuất bản :

Tóm tắt :

Ldr

00614nam a2200169 p 4500

001

TVDGS150006192

082

$a616.97 $214

245

$aĐương đầu với AIDS: Những ưu tiên của chính phủ trong một dịch bệnh toàn cầu :$bConfronting Aids: Public priorities in a global epidemic a world bank polcy research report /$cNguyễn Xuân Hiếu dịch

653

$aBệnh Aids

856

$fDuong_dau_voi_AIDS_849.pdf

900

1

907

/2019/11/20191102095138172/20191102095215931.jpg

911

Admin import

925

G

926

0

927

TLDT