Tiêu đề : How would you move mount fuji

Tác giả : Poundstone, William

Nhà xuất bản :

Tóm tắt :

Ldr

00707nam a2200217 p 4500

001

TVDGS150006183

082

$a658.3 $214

100

$aPoundstone, William

245

$aHow would you move mount fuji / $cWilliam Poundstone

653

$aEmployment interviewing

653

$aMicrosoft Corporation

653

$aQuản lý công nghiệp

653

$aQuản lý nhân sự

856

$fHow_Would_You_Move_Mount_Fuji_8375461B_.prc

900

1

907

/2019/11/20191104043842845/20191104043945281.jpg

911

Admin import

925

G

926

0

927

TLDT