Tiêu đề : Vì sao họ thành công =

Tác giả : Watson, Lucinda

Nhà xuất bản :

Tóm tắt :

Ldr

00632nam a2200193 p 4500

001

TVDGS150006016

082

$a658.4 $214

100

$aWatson, Lucinda

245

$aVì sao họ thành công = $bhow they achieved / $cLucinda Watson ; Vương Bảo Long biên dịch

653

$aThành công trong kinh doanh

700

$aVương, Bảo Long, $ebiên dịch

856

$fVi_sao_ho_thanh_cong.prc

900

1

907

/2019/11/20191104043654796/20191104043732129.jpg

911

Admin import

925

G

926

0

927

TLDT