Tiêu đề : Phiêu bước cùng Einstein / Joshua Foer; Phủ Quỳ d

Tác giả : Joshua Foer

Nhà xuất bản : Trẻ

Tóm tắt :

Ldr

00182nam a2200121 p 4500

001

GSL190340054

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bFOE

100

$aJoshua Foer

245

$aPhiêu bước cùng Einstein / Joshua Foer; Phủ Quỳ d

260

$aTp. Hồ Chí Minh$bTrẻ$c2013

300

$a356 tr.;

852

$aTDN$bTK$j025000819

900

1

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH