Tiêu đề : Những nguyên tắc vàng của Napoleon Hill =

Tác giả : Hill, Napoleon

Nhà xuất bản :

Tóm tắt :

Ldr

00868nam a2200229 p 4500

001

TVDGS150005754

082

$a650.1 $214

100

$aHill, Napoleon

245

$aNhững nguyên tắc vàng của Napoleon Hill = $bNapoleon hill's golden rules / $cNapoleon Hill ; Xuân Dung, Kim Vân ... [và những người khác] biên dịch

653

$aNguyên tắc kinh doanh

653

$aThành công trong kinh doanh

700

$aGiang Thủy, $edịch

700

$aKim Vân, $ebiên dịch

700

$aXuân Dung, $ebiên dịch

856

$fNhung_nguyen_tac_vang_cua_Napoleon_Hill.PDF

900

1

907

/2019/11/20191102094506455/20191102094521749.jpg

911

Admin import

925

G

926

0

927

TLDT