Tiêu đề : Những gì người ta không dạy bạn tại trường Kinh doanh Harvard =

Tác giả : McCormack, Mark

Nhà xuất bản :

Tóm tắt :

Ldr

00936nam a2200229 p 4500

001

TVDGS150005747

082

$a650 $214

100

$aMcCormack, Mark

245

$aNhững gì người ta không dạy bạn tại trường Kinh doanh Harvard = $bwhat they don't teach you at Harvard business school / $cMark McCormack ; Hoàng Ngọc Nguyên,...[và những người khác] dịch

653

$aKinh doanh

653

$aTrường Harvard

700

$aĐỗ, Duy Lâm

700

$aHoàng, Ngọc Nguyên

700

$aLê, Xuân Loan

856

$fNhung_gi_nguoi_ta_khong_day_ban_tai_Truong_Kinh_Doanh_Harvard.prc

900

1

907

/2019/11/20191104015833148/20191104015921166.jpg

911

Admin import

925

G

926

0

927

TLDT