Tiêu đề : Những nguyên tắc cơ bản trong kinh doanh khởi nghiệp

Tác giả : Holden, Jeanne

Nhà xuất bản :

Tóm tắt :

Ldr

00610nam a2200193 p 4500

001

TVDGS150005732

082

$a650.1 $214

100

$aHolden, Jeanne

245

$aNhững nguyên tắc cơ bản trong kinh doanh khởi nghiệp / $cJeanne Holden

653

$aKhởi nghiệp

653

$aNguyên tắc trong kinh doanh

856

$fNguyen_tac_khoi_nghiep_PDF.pdf

900

1

907

/2019/11/20191102094358981/20191102094406402.jpg

911

Admin import

925

G

926

0

927

TLDT