Tiêu đề : Dám dẫn đầu =

Tác giả : Merrill, Mike

Nhà xuất bản :

Tóm tắt :

Ldr

00799nam a2200241 a 4500

001

TVDGS150005458

082

$a658.4 $214

100

$aMerrill, Mike

245

$aDám dẫn đầu = $bDare to lead / $cMike Merrill ; Diệp Minh Tâm, Trần Thị Bích Nga,...[và những người khác] dịch.

653

$aĐiều hành

653

$aNghệ thuật kinh doanh

653

$aQuản lý

700

$aDiệp, Minh Tâm, $edịch

700

$aNguyễn, Văn Phước, $edịch

700

$aTrần, Thị Bích Nga, $edịch

856

$fDam_Dan_Dau.prc$fDamdandau.pdf

900

0

907

/2019/11/20191102094302412/20191102094356935.jpg

911

Admin import

925

G

926

0

927

TLDT