Tiêu đề : Con người 80/20

Tác giả : Koch, Richard

Nhà xuất bản :

Tóm tắt :

Ldr

00724nam a2200229 p 4500

001

TVDGS150005435

082

$a658.4 $214

100

$aKoch, Richard

245

$aCon người 80/20 : $bchín yếu tố cốt lõi của thành công 80/20 trong công việc / $cRichard Koch ; Thiên Kim, Anh Thy dịch.

653

$aKinh doanh

653

$aQuản lý thời gian

653

$aSáng tạo

700

$aAnh Thy, $edịch

700

$aThiên Kim, $edịch

856

$fCon_ng__i_80_20.pdf

900

1

907

/2019/11/20191102094234151/20191102094300647.jpg

911

Admin import

925

G

926

0

927

TLDT