Tiêu đề : Chiếc lá thuộc bài

Tác giả : Nguyễn, Thái Hải

Nhà xuất bản : Đồng Nai

Tóm tắt :

Ldr

00596nam a2200205 a 4500

001

TVDGS150005412

082

$a895.922 3 $214

100

$aNguyễn, Thái Hải

245

$aChiếc lá thuộc bài :$bNguyễn Thái Hải

260

$aH. :$bĐồng Nai,$c1970

653

$aTruyện ngắn

653

$aVăn học Việt Nam

856

$fChiec_La_Thuoc_Bai.prc

900

0

907

/2019/11/20191104111716855/20191104111729544.jpg

911

Admin import

925

G

926

0

927

TLDT