Tiêu đề : Bong bóng lên trời

Tác giả : Nguyễn, Nhật Ánh

Nhà xuất bản :

Tóm tắt :

Ldr

00512nam a2200193 a 4500

001

TVDGS150005351

082

$a895.922 3 $214

100

$aNguyễn, Nhật Ánh

245

$aBong bóng lên trời / $cNguyễn Nhật Ánh

653

$aNguyễn Nhật Ánh

653

$aTruyện ngắn

856

$fBong_bong_len_troi.prc

900

1

907

/2019/11/20191104111231413/20191104111249781.jpg

911

Admin import

925

G

926

0

927

TLDT