Tiêu đề : Bí quyết tay trắng thành triệu phú

Tác giả : Khoo, Adam

Nhà xuất bản :

Tóm tắt :

Ldr

00658nam a2200205 a 4500

001

TVDGS150005306

082

$a650.1 $214

100

$aKhoo, Adam

245

$aBí quyết tay trắng thành triệu phú / $cAdam Khoo ; Trần Đăng Khoa, Uông Xuân Vy,...[và những người khác] dịch

653

$aBí quyết thành công

653

$aKinh doanh

700

$aTrần, Đăng Khoa, $edịch

700

$aTrương, Việt Hương, $edịch

700

$aUông, Xuân Vy, $edịch

856

$fBi_quyet_trang_tay_tro_thanh_trieu_phu.pdf

900

0

911

Admin import

925

G

926

0

927

TLDT