Tiêu đề : Ba chàng trai,một cô gái và những chiếc lá

Tác giả : Nguyễn, Thị Châu Giang

Nhà xuất bản : Kim đồng

Tóm tắt :

Ldr

00711nam a2200205 a 4500

001

TVDGS150005304

082

$a895.922 3 $a214

100

$aNguyễn, Thị Châu Giang

245

$aBa chàng trai,một cô gái và những chiếc lá / $cNguyễn Thị Châu Giang

260

$aH. :$bKim đồng,$c2008

653

$aTruyện ngắn

653

$aVăn học Việt Nam

856

$fBa_Chang_Trai_Mot_Co_Gai_Va_Nhung_Chiec_La.prc

900

0

907

/2019/11/20191104110835152/20191104110848417.jpg

911

Admin import

925

G

926

0

927

TLDT