Tiêu đề : "Chuyện tình"nhà thơ lớp

Tác giả : Mai, Bửu Minh

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Tóm tắt :

Ldr

00668nam a2200229 a 4500

001

TVDGS150005285

082

$a895.922 3 $214

100

$aMai, Bửu Minh

245

$a"Chuyện tình"nhà thơ lớp /$cMai Bửu Minh

260

$aH. :$bKim Đồng,$c2006

653

$aTruyện ngắn

653

$aVăn học Việt Nam

856

$fChuyen_Tinh_Nha_Tho_Lop.prc

900

1

907

/2019/11/20191104110641818/20191104110658996.jpg

911

Admin import

912

H? Th? M? Duyên

925

G

926

0

927

TLDT