Tiêu đề : 22 điều luật marketing

Tác giả : Ries, Al

Nhà xuất bản :

Tóm tắt :

Ldr

00565nam a2200205 p 4500

001

TVDGS150005267

082

$a658.8 $214

100

$aRies, Al

245

$a22 điều luật marketing / $cAl Ries, Jack Trout

653

$aMarketing

653

$aQuản lý thị trường

700

$aTrout, Jack

856

$f22_luat_Marketing.prc

900

1

907

/2019/11/20191104110346692/20191104110412279.jpg

911

Admin import

925

G

926

0

927

TLDT