Tiêu đề : Tàu thăm dò Philae hạ cánh thành công xuống Sao chổi

Tác giả :

Nhà xuất bản :

Tóm tắt :

Ldr

00595nam a2200169 p 4500

001

TVDGS150005066

245

$aTàu thăm dò Philae hạ cánh thành công xuống Sao chổi

653

$aKhoa học vũ trụ

653

$aSao chổi

856

$fTau_tham_do_Philae_ha_canh_thanh_cong_xuong_sao_Choi.mp4

900

1

907

/2019/11/20191107013738394/Tau_tham_do_Philae_ha_canh_thanh_cong_xuong_sao_Choi.jpeg

911

Admin import

925

G

926

0

927

TLDT