Tiêu đề : Các đề thi trắc nghiệm và tự luận môn hóa học

Tác giả : Đoàn Thanh Tường

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Tóm tắt :

Ldr

00948nam a2200193 p 4500

001

TVDGS150003533

100

$aĐoàn Thanh Tường

245

$aCác đề thi trắc nghiệm và tự luận môn hóa học :$bThi tuyển sinh vào các trường Đại học và Cao đẳng năm 2007 - 2008 /$cĐoàn Thanh Tường

260

$aH. :$bĐại học Sư phạm,$c2008

653

$aTrắc nghiệm hóa học

653

$aTự luận hóa học

856

$fCac_De_Thi_Trac_Nghiem_Va_Tu_Luan_Mon_Hoa_Hoc_NXB_Dai_Hoc_Su_Pham_2008_Doan_Thanh_Tuong_334_Trang.pdf

900

1

907

/2019/11/20191101025445193/20191101025531748.jpg

911

Admin import

925

G

926

0

927

TLDT