Tiêu đề : Nijura con dao đá và vành vương miện / Jenny Mai Nuyen ; Tạ Quang Hiệp d

Tác giả : Jenny Mai Nuyen

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Tóm tắt :

Ldr

00025nam a2200024 a 4500

001

GSL190339960

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bN300J

100

$aJenny Mai Nuyen

245

$aNijura con dao đá và vành vương miện / Jenny Mai Nuyen ; Tạ Quang Hiệp d

260

$aH :$bKim Đồng,$c2010

300

$a679 tr

852

$aTDN$bTK$j025000057

852

$aTDN$bTK$j025000058

900

1

907

/ImageCover/2020/9/24/hinh.jpg

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH