Tiêu đề : Rico, Oskar và những bóng đen bí ẩn / Andreas Steinhoefel ; Tạ Quang Hiệp d

Tác giả : Andreas Steinhoefel

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Tóm tắt :

Ldr

00182nam a2200121 p 4500

001

GSL190339994

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bR300C

100

$aAndreas Steinhoefel

245

$aRico, Oskar và những bóng đen bí ẩn / Andreas Steinhoefel ; Tạ Quang Hiệp d

260

$aH.$bKim Đồng$c2012

300

$a217 tr.;

900

1

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH