Tiêu đề : Chuyện về các tể tướng nổi tiếng Trung Quốc/ Thái Cảnh Tiên

Tác giả : Thái Cảnh Tiên

Nhà xuất bản : Thời đại

Tóm tắt :

Ldr

00182nam a2200121 p 4500

001

GSL190343424

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a895

090

$bCH527V

100

$aThái Cảnh Tiên

245

$aChuyện về các tể tướng nổi tiếng Trung Quốc/ Thái Cảnh Tiên

260

$aH.$bThời đại$c2011

300

$a497tr.;

852

$aTDN$bTK$j250007297

900

1

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH