Tiêu đề : Gia thế Mao Trạch Đông/ Lý Tương Văn (chủ biên)

Tác giả : Lý Tương Văn (chủ biên)

Nhà xuất bản : Thanh niên

Tóm tắt :

Ldr

00182nam a2200121 p 4500

001

GSL190343390

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a895

090

$bGI100TH

100

$aLý Tương Văn (chủ biên)

245

$aGia thế Mao Trạch Đông/ Lý Tương Văn (chủ biên)

260

$aH.$bThanh niên$c2000

300

$a575tr.;

852

$aTDN$bTK$j250003125

900

1

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH