Tiêu đề : Thời niên thiếu của Sherlock Holmes / Shane Peacock ; Hoàng Anh . T. 2 , Cú ngã tử thần

Tác giả : Shane Peacock

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Tóm tắt :

Ldr

00025nam a2200024 a 4500

001

GSL190339990

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bTH462N

100

$aShane Peacock

245

$aThời niên thiếu của Sherlock Holmes / Shane Peacock ; Hoàng Anh . T. 2 , Cú ngã tử thần

260

$aH :$bKim Đồng,$c2012

300

$a326 tr

852

$aTDN$bTK$j025000537

852

$aTDN$bTK$j025000538

900

1

907

/ImageCover/2020/9/28/muv1400037696.jpg

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH