Tiêu đề : Bàn tay đen/ Ngũ Tâm Minh

Tác giả : Ngũ Tâm Minh

Nhà xuất bản : công An Nhân Dân

Tóm tắt :

Ldr

00182nam a2200121 p 4500

001

GSL190343275

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a895

090

$bB105T

100

$aNgũ Tâm Minh

245

$aBàn tay đen/ Ngũ Tâm Minh

260

$aH.$bcông An Nhân Dân$c2004

300

$a566tr;

852

$aTDN$bTK$j250002975

900

1

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH