Tiêu đề : Con đường nước mắt/ Mạc Ngôn

Tác giả : Mạc Ngôn

Nhà xuất bản : Văn Hoc

Tóm tắt :

Ldr

00182nam a2200121 p 4500

001

GSL190343274

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a895

090

$bC430Đ

100

$aMạc Ngôn

245

$aCon đường nước mắt/ Mạc Ngôn

260

$aH.$bVăn Hoc$c2008

300

$a178tr;

852

$aTDN$bTK$j250002973

900

1

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH