Tiêu đề : Cô gái Quý Châu: tập truyện ngắn Trung Quốc/ Trần Nhược Hy

Tác giả : Trần Nhược Hy

Nhà xuất bản : Lao Động

Tóm tắt :

Ldr

00182nam a2200121 p 4500

001

GSL190343270

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a895

090

$bC450G

100

$aTrần Nhược Hy

245

$aCô gái Quý Châu: tập truyện ngắn Trung Quốc/ Trần Nhược Hy

260

$aH.$bLao Động$c2004

300

$a399tr.;

852

$aTDN$bTK$j250002967

900

1

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH