Tiêu đề : Những câu chuyện cảm động về cuộc đời các tướng lĩnh Trung Quốc/ Nguyễn Đinh Nhữ

Tác giả : Nguyễn Đinh Nhữ

Nhà xuất bản : Thanh niên

Tóm tắt :

Ldr

00182nam a2200121 p 4500

001

GSL190343267

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a895

090

$bNH556C

100

$aNguyễn Đinh Nhữ

245

$aNhững câu chuyện cảm động về cuộc đời các tướng lĩnh Trung Quốc/ Nguyễn Đinh Nhữ

260

$aH.$bThanh niên$c2004

300

$a595tr.;

852

$aTDN$bTK$j250002964

852

$aTDN$bTK$j250002985

900

1

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH