Tiêu đề : 74 Thị trưởng trong đại lao/ Chung Kiến

Tác giả : Chung Kiến

Nhà xuất bản : Văn Hóa Thông Tin

Tóm tắt :

Ldr

00182nam a2200121 p 4500

001

GSL190343262

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a895

090

$bB112M

100

$aChung Kiến

245

$a74 Thị trưởng trong đại lao/ Chung Kiến

260

$aH.$bVăn Hóa Thông Tin$c2002

300

$a400tr.;

852

$aTDN$bTK$j250002957

852

$aTDN$bTK$j250003070

900

1

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH