Tiêu đề : Riêng một mảnh tình: Truyện ngắn lãng mạn Trung Quốc/ Phạm Tú Châu: Người dịch

Tác giả : Phạm Tú Châu: Người dịch

Nhà xuất bản : Hà Nội

Tóm tắt :

Ldr

00182nam a2200121 p 4500

001

GSL190343254

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a895

090

$bR306M

100

$aPhạm Tú Châu: Người dịch

245

$aRiêng một mảnh tình: Truyện ngắn lãng mạn Trung Quốc/ Phạm Tú Châu: Người dịch

260

$aH.$bHà Nội$c2001

300

$a516tr.;

852

$aTDN$bTK$j250002937

900

1

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH