Tiêu đề : Biên thành : tiểu thuyết/ Thẩm Tùng Văn

Tác giả : Thẩm Tùng Văn

Nhà xuất bản : Đà Nẳng

Tóm tắt :

Ldr

00182nam a2200121 p 4500

001

GSL190343220

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a895

090

$bB305TH

100

$aThẩm Tùng Văn

245

$aBiên thành : tiểu thuyết/ Thẩm Tùng Văn

260

$a$bĐà Nẳng$c2006

300

$a196tr.;

852

$aTDN$bTK$j250002890

852

$aTDN$bTK$j250002961

900

1

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH