Tiêu đề : Truyện cực ngắn hay nhất của Trung Quốc/ Nguyễn Bá Thịnh dịch

Tác giả : Nguyễn Bá Thịnh dịch

Nhà xuất bản : Hà Nội

Tóm tắt :

Ldr

00182nam a2200121 p 4500

001

GSL190343170

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a895

090

$bTR527C

100

$aNguyễn Bá Thịnh dịch

245

$aTruyện cực ngắn hay nhất của Trung Quốc/ Nguyễn Bá Thịnh dịch

260

$aH.$bHà Nội$c2002

300

$a455tr.;

852

$aTDN$bTK$j250002780

852

$aTDN$bTK$j250002810

900

1

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH