Tiêu đề : Chuyện cũ Hà Nội/ Tô Hoài

Tác giả : Tô Hoài

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Tóm tắt :

Ldr

00025nam a2200024 a 4500

001

GSL190339988

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bCH527C

100

$aTô Hoài

245

$aChuyện cũ Hà Nội/ Tô Hoài

260

$aH :$bKim Đồng,$c2012

300

$a575 tr

852

$aTDN$bTK$j025000529

852

$aTDN$bTK$j025000530

900

1

907

/ImageCover/2020/10/1/download_2_.jpg

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH