Tiêu đề : Truyện ngắn Trung Quốc hiện đại/ Đào Văn Lưu dịch

Tác giả : Đào Văn Lưu dịch

Nhà xuất bản : Văn Hóa Thông Tin

Tóm tắt :

Ldr

00182nam a2200121 p 4500

001

GSL190343142

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a895

090

$bTR527NG

100

$aĐào Văn Lưu dịch

245

$aTruyện ngắn Trung Quốc hiện đại/ Đào Văn Lưu dịch

260

$aH.$bVăn Hóa Thông Tin$c2003

300

$a315tr.;

852

$aTDN$bTK$j250002479

900

1

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH