Tiêu đề : Truyện Mạc Ngôn/ Mạc Ngôn

Tác giả : Mạc Ngôn

Nhà xuất bản : Văn Học

Tóm tắt :

Ldr

00182nam a2200121 p 4500

001

GSL190343136

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a895

090

$bTR527M

100

$aMạc Ngôn

245

$aTruyện Mạc Ngôn/ Mạc Ngôn

260

$aH.$bVăn Học$c2004

300

$a335tr.;

852

$aTDN$bTK$j250002245

852

$aTDN$bTK$j250002790

900

1

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH