Tiêu đề : Đất rừng phương Nam (Sách kỉ niệm 55 năm) / Đoàn Giỏi

Tác giả : Đoàn Giỏi

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Tóm tắt :

Ldr

00182nam a2200121 p 4500

001

GSL190339986

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bGIO

100

$aĐoàn Giỏi

245

$aĐất rừng phương Nam (Sách kỉ niệm 55 năm) / Đoàn Giỏi

260

$aH.$bKim Đồng$c2012

300

$a303 tr.;

852

$aTDN$bTK$j025000526

900

1

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH