Tiêu đề : Người mẹ cầm súng/ Nguyễn Thi

Tác giả : Nguyễn Thi

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Tóm tắt :

Ldr

00025nam a2200024 a 4500

001

GSL190339984

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bNG558M

100

$aNguyễn Thi

245

$aNgười mẹ cầm súng/ Nguyễn Thi

260

$aH :$bKim Đồng,$c2012

300

$a119 tr

852

$aTDN$bTK$j025000515

852

$aTDN$bTK$j025000516

900

1

907

/ImageCover/2020/10/9/download.jpg

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH